Turbinestraat 1618
3903 LW Veenendaal

Koop
€ 89.500,- k.k.

Omschrijving

Bent u opzoek naar kleinschalige bedrijfsruimte? OPGELET! 12 representatieve bedrijfsunits vanaf circa 84 m² gelegen op het zeer goed bereikbare bedrijventerrein Nijverkamp. Iedere unit beschikt over minimaal één eigen parkeerplaats.

Bedrijventerrein Nijverkamp is het eerste bedrijventerrein van Veenendaal en kan als typering gemengd meekrijgen. De afgelopen jaren heeft dit terrein een behoorlijke modernisering doorgemaakt. Op dit bedrijventerrein zijn circa 375 ondernemingen actief. Het object is strategisch gelegen ten opzichte van de Rondweg-Oost met directe verbindingen naar de Rijkswegen A12 (Den-Haag-Utrecht-Arnhem) en A15 (Rotterdam-Nijmegen).

Voorzieningen
De bedrijfsunits worden in staat conform bijgevoegde technische omschrijving opgeleverd.

Unit 1:
VERKOCHT

Unit 2:
VERKOCHT

Unit 3:
VERKOCHT

Unit 4:
VERKOCHT

Unit 5:
VERKOCHT

Unit 6:
VERKOCHT

Unit 7:
VERKOCHT

Unit 8:
VERKOCHT

Unit 9:
VERKOCHT

Unit 10:
VERKOCHT

Unit 11:
VERKOCHT

Unit 12:
VERKOCHT

*Zie plattegrondtekening voor de verdeling van parkeerplaatsen.
*De genoemde koopsommen zijn kosten koper en exclusief btw.

Indien gewenst kunnen (2) twee aangrenzende units worden samengevoegd naar (1) één unit. Condities in nader overleg.

Notaris
OLENZ Notarissen te Veenendaal.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore instrumenterend notaris.

Aanvaarding
Verwachte oplevering is 1 april 2020.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Vereniging van Eigenaren
Er zal een Vereniging van Eigenaren (VVE) worden opgericht om gezamenlijke belangen te verwezenlijken en te beheren. Indicatie van de maandelijkse bijbehorende servicekosten: circa € 25,00 per bedrijfsunit per maand, exclusief btw.

Bestemming
De exploitatie van de bedrijfsunits dienen te voldoen aan de hieromtrent van overheidswege gestelde eisen conform het bestemmingsplan en eventueel aanvullende restricties van Frank van Woerden Vastgoed B.V.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model OLENZ Notarissen te Veenendaal en aanneemovereenkomst conform model Frank van Woerden Bouw.

Plattegrondtekeningen en impressies
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen
Koopsom€ 89.500,- k.k.
Status beschikbaar
Beschikbaar in overleg
Bestemming
Hoofdbestemming bedrijfsruimte
Nevenbestemming(en)
Bouwperiode 2011-
Oppervlakten
Bedrijfsruimte 131 m2
Vanaf: 84m 2
Lees de volledige omschrijving

Locatie