Utrechtsestraatweg 155
3911 TS Rhenen

Koop
€ 299.500,- v.o.n.

Omschrijving

Unieke bouwkavel voor realisatie van een kantoorvilla. Prachtig gelegen aan de Rijn en direct grenzend aan het Utrechts Landschap. De kavel bevindt zich op een zichtlocatie aan de Utrechtsestraatweg in Rhenen tegenover bedrijventerrein Remmerden.

Er kan een kantoorvilla gerealiseerd worden van circa 385 m², verdeeld over het souterrain, begane grond en de eerste verdieping (footprint 148 m²).

De Utrechtsestraatweg (N225) is de belangrijkste doorgaande weg over de Utrechtse Heuvelrug, welke van Arnhem naar Driebergen loopt. Derhalve is de kavel goed zichtbaar voor doorgaand verkeer en uitstekend bereikbaar met de auto en openbaar vervoer.

Kavel
Het bouwkavel heeft een perceeloppervlakte van circa 1.372 m².

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Koopprijs
€ 299.500,00 vrij op naam, exclusief btw.

Deelverkoop
Indien gewenst kunt u de helft van het bouwkavel kopen voor de realisatie van een halfvrijstaande kantoorvilla. Koopprijs € 159.000,00 vrij op naam, exclusief btw.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat met bijbehorende voorwaarden en condities.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen
Koopsom€ 299.500,- v.o.n.
Status beschikbaar
Beschikbaar in overleg
Bestemming
Hoofdbestemming bouwgrond
Nevenbestemming(en)
Oppervlakten
Lees de volledige omschrijving

Locatie