Dorpsplein (pleinzijde) 0ong
3927 CK Renswoude

Koop
€ 210.000,- v.o.n.

Omschrijving

Bent u op zoek naar een unieke locatie in Renswoude? Dan hebben wij de perfecte plek voor uw bedrijf! Voor de dagelijkse boodschappen gaan de inwoners en bezoekers van Renswoude naar het dorpshart. Hét winkelgebied van Renswoude waar ondermeer EMTE-supermarkt Van Beek, bloembinderij De Agave en Rinie Kappers zijn gevestigd. Wordt uw bedrijf de nieuwe aanwinst van het dorpshart?

Het nieuwe dorpshart van Renswoude is gerealiseerd op een centrale plek in het dorp: op de hoek van de Dorpsstraat en de Oude Holleweg.

Indeling en voorzieningen
Het object zal casco worden opgeleverd.

Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 291 m².

Het is mogelijk om unit 1 te splitsen.

Vraagprijs
€ 505.000,00 v.o.n. exclusief btw.

Het is mogelijk om unit 1 te splitsen. De gesplitste units zijn beschikbaar vanaf € 210.000,00 v.o.n. exclusief btw.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Renswoude.
Sectie: A.
Nummer: 1395.

Bouwjaar
Omstreeks 2021.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Zekerheidstellingen
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg. Medio 2021.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen
Koopsom€ 210.000,- v.o.n.
Status beschikbaar
Beschikbaar in overleg
Bestemming
Hoofdbestemming winkel
Bouwjaar 2021
Oppervlakten
Winkel 291 m2
Vanaf: 98m 2
Kantoor 291 m2
Vanaf: 98m 2
Lees de volledige omschrijving

Locatie