Columbusweg 8
4462 HB Goes

Huur & Koop
€ 1.495.000,- k.k.
€ 107.400,- /jr

Omschrijving

Dit eigentijdse bedrijfspand, met energielabel A++, bestaat uit een showroom, kantoor, opslag/magazijn en een ruim buitenterrein. Samen goed voor circa 1.523 m2 VVO.

Op deze plek zijn de bestemmingsmogelijkheden ruim; zowel voor detailhandel als kantoor. U kunt denken aan webshops, verkoop van boten, caravans of motorrijwielen. De glazen gevel, de imposante vide en de diverse installaties zorgen voor een prettig werkklimaat.

U vindt dit bedrijfspand op bedrijventerrein De Poel. Het pand is zeer gunstig gelegen; de A58 en A256 liggen op steenworp afstand en ook de centrale ligging van Goes maakt de ligging aantrekkelijk.

Op eigen terrein zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Indeling en voorzieningen
Het bedrijfspand worden opgeleverd in de huidige staat, onder meer voorzien van:
• Stalen draagconstructie;
• Dubbele beglazing;
• Hoogte vide showroom 6.6 m;
• Linoleum/pvc vloer showroom;
• Gestucte en gespachtelputste wanden;
• Volledig geïsoleerd;
• Buiten(gevel) verlichting;
• Aluminium kozijnen;
• Brandmeldinstallatie;
• Systeemplafonds;
• Stalentrap;
• Brandhaspels;
• Gescheiden toiletgroepen;
• Airco units en cassettes;
• Vloerbedekking kantoren;
• Te openen ramen;
• Luchtbehandelingsinstallatie;
• Noodverlichting(aanduiding);
• Vloerverwarming en radiatoren;
• Eerste magazijn verwarmd, tweede niet;
• Daglichtspots;
• Cv ketel Nefti Topline HR 70 (kantoor en showroom);
• Cv ketel Nefit Topline HR 45;
• Vrije hoogte magazijnen 6.10 m;
• Betonvloer draagkracht 1.000 kg/m²;
• Overheaddeuren 5.66 m breed en 5.28 m hoog;
• Pantry.

Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 1.523 m² VVO, als volgt verdeeld over de begane grond en eerste verdieping:

Begane grond:
• Showroom : 344 m² VVO
• Kantoor : 210 m² VVO
• Magazijn 1 : 326 m² VVO
• Magazijn 2 : 326 m² VVO

1e verdieping
• Showroom : 237 m² VVO
• Archief : 80 m² VVO

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Parkeren
Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen.

Bestemming
Het object ligt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘De Poel’ dat onherroepelijk is vastgesteld en heeft de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met de functieaanduiding ‘Bedrijf tot en met categorie 3.2’. Deze gronden zijn onder andere bestemd voor:
• het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van de bij het bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
• detailhandel en kantoren als ondergeschikte nevenactiviteit bij de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
• detailhandelbedrijven die gericht zijn op de verkoop van auto’s, motorrijwielen, boten, caravans;
• webshops.

Energielabel
A++.

IN GEVAL VAN HUUR
Huurprijs
€ 8.950,00 per maand exclusief btw.
In overleg is het mogelijk om de ruimte te huren exclusief magazijn 2. De huurprijs bedraagt zonder magazijn 2 € 6.950,00 per maand exclusief btw.

Btw
Het uitgangspunt is btw belaste verhuur. Indien huurder de btw niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Er zijn geen servicekosten. Gas, elektra, water en internet op naam van en voor rekening van huurder.

Betaling
Huurpenningen en btw per maand of kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief btw.

Aanvaarding
In overleg.

Huurtermijn
5 jaren met aansluitende verlengingsperiode van 5 jaren.

Opzegtermijn
In overleg.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

IN GEVAL VAN KOOP
Kadastrale gegevens
Gemeente: Goes
Sectie: K
Nummer: 485
Ter grootte van: 2.869 m2

Koopsom
€ 1.495.000,00 vrij op naam.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

Plattegronden
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen
Koopsom€ 1.495.000,- k.k.
Huurprijs€ 107.400,- /jr
Status beschikbaar
Beschikbaar in overleg
Bestemming
Hoofdbestemming bedrijfsruimte
Bouwjaar 2006
Oppervlakten
Bedrijfsruimte 1523 m2
Lees de volledige omschrijving

Locatie