Kerkewijk 126
3904 JH Veenendaal

Huur & Koop
Koopprijs op aanvraag
€ 49.500,- /jr

Omschrijving

Dit prachtige, zelfstandige kantoorpand, gelegen nabij het centrum van Veenendaal, is beschikbaar voor verhuur! De totale beschikbare vloeroppervlakte bedraagt circa 368 m2. Door het vele daglicht is het prettig werken op deze plek. Ook is het pand zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer; de bushalte ligt voor de deur, met een directe verbinding naar NS-Station Veenendaal-Centrum. Verder is dit pand omgeven door andere karakteristieke en monumentale panden. Ook andere voorzieningen zoals winkels en horeca zijn op steenworp loopafstand gelegen.

Het parkeerterrein is aan de achterzijde gelegen en heeft voldoende parkeerplaatsen.

U vindt dit kantoorpand dichtbij het centrum van Veenendaal, aan de langste/oudste laan van Veenendaal: de Kerkewijk!

Indeling en voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat, leeg en ontruimd, onder meer voorzien van:
• receptie;
• entree;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• kamerindeling;
• scheidingswanden;
• te openen ramen;
• pantry;
• sanitaire voorzieningen;
• verwarming;
• airco;
• vloerbedekking;
• kabelgoten;
• alarminstallatie.

Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 368 m².

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Parkeren
Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

IN GEVAL VAN HUUR
Huurprijs
€ 49.500,00 per jaar, exclusief servicekosten en btw.

Btw
Het uitgangspunt is btw belaste verhuur. Indien huurder de btw niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Het verrekenbaar voorschot zal een nader vast te stellen bedrag zijn, waarin onder andere de levering en het verbruik van gas, water en elektra als ook het tuinderonderhoud is verwerkt. De hoogte van dit bedrag is mede afhankelijk van het gewenste gebruik en de wensen van de huurder.

Betaling
Huurpenningen en btw per maand vooruit.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief btw.

Aanvaarding
Vanaf 1 januari 2022.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Plattegronden
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

IN GEVAL VAN KOOP
Kadastrale gegevens
Gemeente: Veenendaal
Sectie: B
Nummer: 8362
Ter grootte van: 615 m2

Bouwjaar
Omstreeks 1904.

Vraagprijs
Op aanvraag.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

Plattegronden
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen
KoopsomKoopprijs op aanvraag
Huurprijs€ 49.500,- /jr
Status beschikbaar
Beschikbaar in overleg
Bestemming
Hoofdbestemming kantoor
Bouwjaar 1904
Oppervlakten
Kantoor 368 m2
Lees de volledige omschrijving

Locatie